Keywords: komunikace, důkaz, soudní řízení

Zpráva Českého Rozhlasu (externí zdroj)

Celý rozhovor k tématu internetové komunikace

děkuji za Váš dotaz. Rád se pokusím obratem odpovědět na Vaše dotazy k připravovanému článku:

Obecně:

Je potřeba si uvědomit, že bezpečnostní složky státu se dělí do několika úrovní. Z tohoto plynou jak udělené pravomoci, tak vybavení, personální obsazení, analytické možnosti, možnosti spolupráce se zahraničím, atp. Nelze srovnávat možnosti PČR, či resp. kriminální policie a například BIS, atp. Obecně lze ale říci, že problematika PČR v této věci pramení v daleko širším používání výpočetní techniky při páchání trestné činnosti, resp. vyšetřování, kdy jedním z aktuálních problémů je hojné využívání internetových aplikací, obvykle registrovaných a spravovaných v zahraniční jurisdikci a možností PČR při běžném vyšetřování s ohledem, a to v neposlední řadě, na rozpočet a možnosti jednotlivých oddělení PČR. Obsah komunikace jednotlivých obviněných je v tomto častou základní otázkou důkazního řízení. Sám jsem jako znalec často konfrontován s potřebou PČR spolupráce při této problematice. Dle slov vyšetřovatelů jde v dnešní době o to, že recidivisté se často seznamují se svým spisem, jakým způsobem jim byla vina prokázána a při případné páchání následné trestné činnosti se snaží vyvarovat předchozích chyb, jako například i SMS a běžné telefonní komunikace a při dnešních možnostech celosvětové sítě Internet mají levnou a dostupnou alternativu. Obecně lze dále uvést, že co se týká bezpečnosti a průkaznosti jednotlivé komunikace, pak je odpověď na toto téma obecně nemožná. Každý program, resp. aplikace je specifická, využívá standardizovaných, či vlastních komunikačních protokolů, používá, či nepoužívá šifrovaný přenos komunikace samotné, či např. jen části (jako přihlašování konkrétního účastníka dané komunikace), aplikace mají často možnost další rozšířené konfigurace pro uživatele, komunikace je, či není ukládána na stroji uživatele, serveru provozovatele, lze kombinovat i při použití konkrétní aplikace jiné možnosti a metody na internetu k zneprůhlednění své identity, jako například anonymní proxy servery k připojení k síti internet, atp. V tomto případě je poté velmi složité i při např. zachycení komunikace, či jejímu zajištění např. z uložené historie komunikace, prokázat nade vší pochybnost konkrétního uživatele v daný čas, atp. Co se týká konkrétněji např. app. WhatsApp, pak si vybavuji, že tuším ještě v minulém roce nebylo zajištěno vlastní šifrování komunikace a vybavuji si, že zahraniční kolegové hlásili problematiku v jasném algoritmu ověřování uživatele. Pokud si dobře vzpomínám, pak šlo o to, že aplikace pro Android heslo uživatele generovala samostatně v hash MD5, kdy hashované bylo IMEI číslo přístroje zpětně (stačilo mít tedy k dispozici přístroj fyzicky, nebo pomocí jiné aplikace toto číslo z přístroje získat), iOS zase měl tvořit heslo přihlašujícího se uživatele z MAC adresy WLAN, atp. Tyto údaje ale berte, prosím, s rezervou. Jsou "vydolovány" čistě z mé paměti a nerad bych čtenáře, resp. posluchače uváděl v omyl, kdy se může jednat o konkrétní problémy jiné, známé, komunikační služby, nicméně nastiňují tuto problematiku bezpečnosti.

K Vaším dotazům konkrétně:

1) Určitě je možné poskytnout osobní, či písemné vyjádření k dané problematice

2) Konkrétní odpovědi ANO, či NE bych se přímo vyvaroval. Záleží toto na mnoha faktorech a okolnostech, kdy bych jako technik použil obecnou odpověď a to tu, že v ICT lze téměř vše a pokud si s něčím neumíme poradit dnes, resp. je to časově, výpočetně a jiným způsobem náročné a komplikované, tak zítra bude situace jiná … EU vyvíjí i v této oblasti značné tlaky, kdy např. již v U.K. existuje zákon na vydání např. šifrované komunikace, dat, atp., kdy tato povinnost je přenesena na osobu a ne vyšetřující orgán.

3) Určitě je pro policii obtížné se k datům dostat. Hlavně i z pohledu průkaznosti, kdy pro tyto účely spolupracují s námi znalci z oborů výpočetní techniky a kybernetiky. Námi vypracované znalecké posudky, na konkrétní otázky vyšetřovatele, pak zodpovídají jejich dotazy nutné pro průběh vyšetřování, či konkrétní obvinění. Při samotném úkonu v terénu jsme oslovováni policií pro spolupráci v zajištění konkrétních dat a důkazních prostředků. Policie má sama velmi málo interních specialistů v tomto oboru.

4) V tomto případě, jak jsem již okrajově zmínil, má policie velmi málo interních specialistů, kdy pro prokazatelnost a nevyvratitelnost důkazu musí být tato případná komunikace zajištěna příslušným odborníkem. Takovým odborníkem není běžný člen PČR. Proto jsme jako znalci žádáni PČR o spolupráci na těchto případech, kdy při speciálních forensních postupech a vypracování znaleckého posudku je naše zjištění, resp. zkoumání běžným důkazem použitým v řízení.

Snad jsem Vaše dotazy zodpověděl dle Vaší potřeby, kdy jsem se při přípisu vyvaroval konkrétních dat z jednotlivých případů.

Zpráva Českého Rozhlasu (externí zdroj)