Reference

O mé dosavadní práci vypovídají převážně referenční zakázky, kterým jsem se již v minulosti věnoval, nebo zkušenosti lidí, kteří se mnou již spolupracovali. Snažím se vždy být proklientský a je to na mé práci znát. Přes polovinu klientů se mnou spolupracuje již více než několik let (i přes 10 let) a drtivá většina doporučuje mé služby dále. Doufám, že se připojíte k řadě mých spokojených klientů i Vy.

Komentáře klientů a kolegů vypovídají více, nežli jen výpis realizovaných zakázek ...

Reference znalce - ČSOB
Československá obchodná banka, a. s.

Predpokladám dalšiu spoluprácu s odborným znalcom Radkom Benešom pri odhadoch ceny SW zna|eckým posudkom pre našu spoločnost a spoluprácu s nim odporúčam ...

Zobrazit celou referenci v PDF
Reference znalce - INVIA
Invia.cz, a.s.

Samotný znalecký posudek hodnotíme velmi zdařile a pana Radka Beneše ve věci posuzování z oblasti domén a inzerce v prostředí Internetu dále doporučujeme ...

Zobrazit celou referenci v PDF
Reference znalce - Policejní Prezídium 2
Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR

... prezentace byla hodnocena všemi posluchači jako velmi přínosná, kvalitní a vhodně reagující na současné aspekty spolupráce mezi znalcem a policejním orgánem.

Zobrazit celou referenci v PDF
Reference znalce - Policejní Prezídium
Ředitel úřadu služby kriminální policie a vyšetřování. Policejní prezidium ČR

... přednáška na téma "Aspekty znaleckého zkoumání", kterou jste prezentoval, byla ze strany posluchačů velmi kladně hodnocena a významně přispěla k vysoké odborné úrovni ...

Zobrazit celou referenci v PDF
Reference znalce - Policie České Republiky
Policie České Republiky

Chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za provedení prezentace na téma "Neoprávněné podnikání na internetu". Předmětná prezentace byla hodnocena účastníky semináře jako velmi přínosná pro dané téma ...

Zobrazit celou referenci v PDF
Reference znalce - AK JUDr. Klára A. Samková, Ph.D.
AK JUDr. Klára A. Samková, Ph.D.

... pan Beneš v sobě spojuje schopnosti a charakterové rysy, jejichž výskyt je v dnešní době vzácný, totiž empatii, profesionalitu a zároveň kreativitu a iniciativu. Má vysokou schopnost analýzy, je schopen výborně ...

Zobrazit celou referenci v PDF
Reference znalce - ABRA software
ABRA Software a.s.

... mohu konstatovat, že pan ing.Radek Beneš MSc. se v problematice informačních systémů orientuje na špičkové úrovni, stejně tak jsou na velmi vysoké úrovni jeho komunikační a koordinaění schopnosti ...

Zobrazit celou referenci v PDF
Reference znalce - Mgr. Adriana Stiborková
Mgr. Adriana Stiborková, advokát

... velice si vážím jeho hlubokých odborných znalostí a touhy po dalším sebevzdělávání v různých oblastech. Při řešení problému se dokáže do situace ponořit naplno a zajistit si a nastudovat veškeré podklady ...

Zobrazit celou referenci v PDF
Reference znalce - AIKEN
AIKEN s.r.o.

... v zá|ežitostech odborných si u Radka Beneše cením především jeho schopnosti vnímat problematiku (a zejména tu bezpečnostní) v nejširším kontextu, ale přitom s neopominutím detailů ...

Zobrazit celou referenci v PDF
Reference znalce - AK Burget
AK Miroslav Burget

... z mého osobního hlediska bych pana Radka Beneše hodnotil jako osobu odborně zdatnou a způsobilou v předmětu jeho profilových dovedností poskytovat velmi kvalitní součinnost při řešení odborných otázek. Z osobního hlediska bych dále uvedl, že pracuje s vysokým nasazením a potřebnou mírou odpovědnosti za svěřený úkol ...

Zobrazit celou referenci v PDF
Reference znalce - AK Nielsen
AK Nielsen Meinl

... na základě svých zkušeností z oblasti IT práva, keré vycházejí nejen z vlastní praxe, ale též z mé přednáškové a publikační činnosti, si dovolím konstatovat, že pan Beneš se v problematice informačních technologií velmi dobře orientuje a disponuje širokými znalostmi, ...

Zobrazit celou referenci v PDF
Reference znalce - Tržní odhady podniků - Ing. Otto Šmída, znalec
Tržní odhady podniků, Ing. Otto Šmída, znalec

... p. Beneš má hluboké znalosti z oblasti informačních technologií, které dokáže aplikovat v praxi. Na jeho práci si především cením skutečnosti, že není zaměřen pouze na obor své specializace a neustále se snaží studovat posuzované problematiky v širších souvislostech ...

Zobrazit celou referenci v PDF
Reference znalce - AQUEL Bohemia
AQUEL Bohemia s.r.o.

... s prací pana Beneše jsme byli spokojeni, využili jsme jeho profesionálních i akademických znalostí v oboru hodnocení a vývoji software. V současné době spolupracujeme dále v tématech informační bezpečnosti a dalšího vývoje našeho informačního systému....

Zobrazit celou referenci v PDF
Reference znalce - AGENTURA Schröter
AGENTURA Schröter, Zdeněk Schröter

... opravdu upřímně,a rád, musím přiznat, že jsem byl až překvapen, s jakou odborností, kreativitou a 'tahem na bránu' pan Beneš moji věc uchopil. Pokud jsem už užil tuto sportovní terminologii, pak musím dodat, že ...

Zobrazit celou referenci v PDF
Reference znalce - AQUEL Credit
AQUEL Credit s.r.o.

... pana Beneše vnímáme jako profesionála v ICT, respektive v ekonomice odhadu cen software a programového vybavení. Věříme, že díky jeho zjištění a doporučením náš podnik dlouhodobě ušetří stovky tisíc, až miliony českých korun ...

Zobrazit celou referenci v PDF
Reference znalce - BeM
Bezpečný e-mail s.r.o.

... pan Radek Beneš je jak společníkem firmy, tak člověkem, který se aktivně podílí na vývoji systému a na strategických rozhodnutí společnosti. Disponuje jak hlubokými odbornými znalostmi, zkušenostmi s řizenim projektu a s manažerskými dovednostmi ...

Zobrazit celou referenci v PDF
Reference znalce - Corado
CORADO system s.r.o.

... v oblasti zabezpečení datových přenosů a bezpečnosti internetové komunikace našich klientů spolupracujeme od roku 2001 s naším externím kolegou Radkem Benešem Msc. Jeho profesní znalosti nám napomohli vyřešit několik zásadních technických a technologických procesů v oblasti datové komunikace a zabezpečení ...

Zobrazit celou referenci v PDF
Reference znalce - LAW Group
LAW GROUP

... s panem Benešem jsem několikráte osobně jednal, řešil několik oddělených případů klientů a mohu potvrdit jeho odborné a praktické znalosti v této oblasti. Naše advokátní kancelář s panem Benešem dále spolupracuje i na zabezpečení dat a informací v naší kanceláři ...

Zobrazit celou referenci v PDF

Business leader

Aspiruji na leadera ve svém oboru. Vaše spokojenost je mým cílem. Pomozte mi i Vy být lepším.

Každý člověk, tedy i klient, je jiný. Má jiný žebříček hodnot, stupnici hodnocení, posuzování kolegů, různou komunikaci, apod. Na konci každé zakázky by měl být klient spokojený, což nutně nemusí znamenat dosažení cíle zakázky. Snažím se tedy být maximálně transparentní, aby klient vždy nalezl informace, které ho zajímají. Aktuálně má každý klient možnost on-line sledovat svou zakázku, nebo postup projektu v systému easyPROJECT. Pokud Vás napadá, jak ještě vylepšit mé služby, kontaktujte mě.

O referencích

Věřím tomu, že za kladnými referencemi je velmi jednoduchá věc. Vždy beru zakázku klienta za svou, jsem poctivý a ve svém oboru se snažím být prostě jeden z nejlepších.

Jsem softwarovým inženýrem, což je výkonem činnost zahrnující inženýrství, informatiku a management. Cílem je zejména návrh, tvorba a údržba počítačových programů. Jako tradiční inženýrské disciplíny i softwarové inženýrství řeší především cenu a spolehlivost. Tento přístup přenáším na celou svou práci. Nejsem zaměřeným profesionálem v jednom, nebo několika ICT oborech, ale mám nadhled prakticky nad celým spektrem tohoto odvětví. Díky tomu sice nejsem vyhraněným specialistou, například programátorem v některém z jazyků, ale mohu efektivně vymýšlet, navrhovat, řídit a například i kontrolovat projekty s širokým záběrem v různých technologiích, včetně komunikace s marketingem, managementem, apod.

Mé silné stránky

 • Kreativní, analytický
 • Zaměřen na cíl, strategie
 • Samostatný řešitel
 • Praxe technická i manažerská
 • Schopnost nadchnout a vést
 • Vedení příkladem
 • Chuť neustále růst a zlepšovat se

Mé slabé stránky

 • Očekávání stejného přístupu u ostatních
 • Komunikace, reporting
 • Nemám rád stereotyp
 • Musí mě práce bavit
 • Práce musí mít smysl
 • Podceňuji kontroling ostatních
 • Řešení podrobností, komplikovanost

Více informací