Keywords: konzultace, poradenství, rada, pomoc, dotaz, poradna, e-právo

Konzultace soudního znalce, poradenství v IT (ICT)

Konzultace znalce a profesionála informačních technologií

Věřím tomu, že osobní konzultace je nejefektivnější způsob, jak se zorientovat v problematice a v některých případech dokonce tato služba eliminuje možné nevratné škody klienta. Ať již na kvalitě důkazních prostředků, zvolené strategii, možnostech znalce, projektu, cílů, provedení, již uzavřených smluv, apod. Tuto exkluzivní službu velmi rádi využívají i advokáti a právní zástupci, kteří hledají pro klienta nejoptimálnější řešení, případ nelze řešit klasickou komunikační cestou, či je potřeba mít předem jasně definované náklady za poradenství na případu. Ač jsem soudním znalcem v oboru, tak jsem také profesionál a nebráním se, ba naopak, spolupracovat na zajímavých projektech i jako neznalec, profesionál v oboru ICT
(více informací naleznete v článcích: "Znalecký posudek, informace", nebo "Profesionál v IT, software").

Pokud i Vy patříte mezi náročnější klienty, kteří vyžadují osobní přístup, pak je tato služba šitá na míru právě Vám.

Jako jmenovaný soudní znalec v oborech: Kriminalistika, bezpečnost a ochrana dat, počítačová a informační kriminalita. Kybernetika, výpočetní technika, technické a programové vybavení, bezpečnost informačních systémů a ochrana dat. Ekonomika, ceny a odhady, software, produkty a služby informačních technologií, dále jako odborník v IT (ICT - informačních a telekomunikačních technologií) již profesionálně podnikající od roku 1998, Vám mohu být velkým přínosem i eliminátorem rizik.

Jsem softwarový inženýr, tedy s nadhledem nad celým spekterm IT oblasti, s přesahem do manažerské i ekonomické úrovně

Mé silné i slabé stránky naleznete v této prezentaci v sekci reference. Nicméně mohu říci, že nejvíce mě baví kreativní práce, kdy je potřeba vymyslet nějaké technické, marketingové, ekonomické, či právní řešení na IT projektu, nebo dotýkající se mého oboru informatiky. Nejsem vyhraněným specialistou, proto neprovádím např. programování v konkrétním jazyce, apod. V mnoha případech vedu, nebo dohlížím nad projekty, kdy mě obvykle dlouhodoběji dělá problém administrativa a kontroling ostatních členů týmu. Jsem ale schopný je nadchnout a vést, pokud vidím v projektu smysl, tak pracuji i 20 hodin denně. Mým mottem je: "vedení příkladem". Zpět ale k poradenství. Toto jsem uváděl jako příklad, kdy jsem zván ke konzultacím nejen jako soudní znalec v uvedených oborech, ale jako profesionál s praxí, kdy je potřeba vymyslet konkrétní, či obecná technická východiska, sestavit a popřípadě vést tým k realizaci projektu, vyhlásit a vést výběrová řízení, dohlížet nad implementací, či vývojem software, skloubit strategii podniku s řízením informatiky, apod.

Placené konzultace ZDARMA a kdekoli v České republice

Tato zajímavá definice: "Placené konzultace ZDARMA", vystihuje přesně mou aktuální strategii. Na straně jedné mě má práce neuvěřitelně baví a naplňuje, na stranu druhou jsem profesionálem v oboru a je pro mne obživou. Některé projekty si zaslouží mé nasazení a pomoc i bez finanční náhrady (bez ostychu mě kontaktujte), na stranu druhou u běžných komerčních zakázek i mé osobě náleží odměna.
Nabízím Vám tedy tímto konzultaci v rámci informačních a telekomunikačních technologií, dat, licencí, smluv, počítačové a informační kriminality, určení cen, popřípadě škod, atp., kdekoli na území České republiky, do 3 hodin opravdu strávených s klientem, nikoli na cestách, za fixní cenu 4.500,- Kč. V ceně je i písemný výstup a doporučení znalce (odborníka) do 3 pracovních dnů od uskutečněné konzultace. Navíc bude tato cena kompletně odečtena od ceny znaleckého posudku, projektu, atp., v případě pokračování spolupráce s klientem, a stává se tak konzultací i s cestou kdekoli po ČR zcela zdarma. Na tuto cenu konzultace je vystavena buďto proforma faktura před konzultací, či faktura po jakékoli uskutečněné osobní konzultaci od data 1.1.2014. Není tedy třeba již vyčkávat a otálet s tím, že není jisté, kolik si odborník, resp. soudní znalec naúčtuje za výlohy, apod. Vše na rovinu, čestně, ku Vašemu prospěchu a výsledku. Možné způsoby platby naleznete na této internetové prezentaci, nebo níže ve formátu PDF, který je vhodný i pro tisk.

Konzultace a poradenství v PDF (pro tisk, formát, či archivaci)