Soudní znalec Ing. Radek Beneš MSc.
Soudní znalec Radek Benes
Soudní znalec
Spolupracujtes profesionálem
Odborník v ICT, IT
Služba v ICT je mé poslání

Radek Benes

Informační a telekomunikační technologie (ICT) mne očarovaly již jako malého kluka. Profesionálně se technice věnuji celý svůj dospělý život a na těchto stránkách naleznete o mé osobě další informace. Zjistěte s kým spolupracujete ...

Znalec Beneš

Soudní znalec

Je známkou nejvyšší odbornosti, kdy ministr spravedlnosti jmenuje profesionála do této funkce. Mé obory znalectví jsou KRIMINALISTIKA, KYBERNETIKA a EKONOMIE, orientující se na Informační technologie. Svým klientům poskytuji nezaujatý nadhled, znalecké posudky, ...

Služby znalce

IT (ICT)

Myslím si, že není lepšího poslání, nežli služba lidem. Jako softwarový inženýr poskytuji služby na poli informačních a telekomunikačních technologií, tedy poradenství, audit, řízení, kontrolu, nebo dohled nad IT projekty, zajišťuji HW i SW. Klientům šetřím čas, nervy i zdroje ...

Služby v ICT

Vítejte na mých internetových stránkách,

Radek Beneš MSc. - soudní znalec a přísedící u Městského Soudu Praha

které jsou primárně zřízeny za účelem prezentování mých profesionálních služeb na poli informačních a telekomunikačních technologií, kde figuruji jak jako jmenovaný soudní znalec, konzultant, tak i jako přísedící Městského soudu v Praze, kde se převážně zaměřuji na problematku IT a to jako člen trestního senátu 47T.

Sekundárně si kladu za cíl těmito stránkami zvýšit informovanost klientů a to jak státních (soudců, vyšetřovatelů Policie České Republiky, státních zástupců, apod.), tak i klientů z komerčního sektoru (ředitelů IT oddělení, majitelů firem, advokátů, obhájců a dalších).

Tyto stránky budou obsahově vznikat několik let, kdy ocením Vaše připomínky a komentáře. Aktuálně mám ambice alespoň základně encyklopedicky popsat některou častou problematiku v IT a vymezit se k ní, jakožto soudní znalec, tedy co lze zkoumat, za jakých okolností, uvést forenzní postupy, průkaznost získaných dat a ustanovení, atp. Tento popis naleznete tématicky rozdělený ve službách soudního znalce. Dále samostatně, nebo i v kolégiu znalce, tedy s právními odborníky, kriminalisty, atp., připravuji zajímavé články a komentáře na aktuální problematiku v IT, tzv. e-právo, atp. Tyto postřehy, zajímavosti, rozbory i komentáře, naleznete v sekci články soudního znalce v IT.

Aktuálně jsou tyto webové stránky znalce psány technologií HTML5 (pro všechny druhy prohlížečů na PC, tablety i pro mobilní telefony), tak zamezují možnosti podvržení obsahu technologií DNSSEC, nebo podporují i připojení přes IPv6, vlastní modifikace serverové komponenty se stará o bezpečí na těchto stránkách, atd.

Doufám, že tato webová prezentace bude pro Vás přínosem. Radek Beneš MSc. podpis